Phần mềm kế toán

..

1. Hóa đơn đầu
    vào Quản lý hóa đơn -> Hóa đơn mua vào
Sau khi nhập xong, vào Bảng kê hóa đơn -> Chọn quý cần khai báo thuế -> tab Mua vào
  -> Cột [Tổng giá chưa thuế] đưa vào chỉ tiêu [23 - HTKKT]
  -> Cột [Tổng tiền thuế] đưaa vào chỉ tiêu [24 và 25 - HTKKT]


2. Hóa đơn bán ra
   Tạo hóa đơn bán ra -> Tạo định khoản bản hàng 511 tại
    Nghiệp vụ -> Danh sách chứng từ -> Bán hàng

Từ khóa: phan mem ke toan
Liên kết mạng xã hội
 
Thông báo
 
Thông tin liên hệ
 
Thống kê truy cập
Đang xem: 6
Trong ngày: 0
Tổng truy cập: 0
 
Dịch vụ khác