Cách gạch chéo trong hóa đơn

Chỉ có vấn đề gạch chéo hóa đơn mà tôi quá nhức đầu, thông tư hướng dẫn quá rối, hỏi đồng nghiệp mỗi người nói mỗi kiểu, hỏi nhân viên hướng tư vấn thuế thì bảo về đọc thông tư, ........
Tôi có tham khảo chia sẽ mọi người đọc nhé:

Từ ngày 01/07/2013 khi lập hóa đơn phần còn trống trên hóa đơn phải được gạch chéo ( gạch chéo từ trái qua phải; gạch chéo từ phải qua trái; gạch ngang từ tiêu thức “ số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ” tiếp nối gạch chéo các tiêu thức “ đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền”; gạch ngang từ tiêu thức “ số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ” đến tiêu thức “ thành tiền ” tiếp nối gạch thẳng xuống đến dòng cuối của tiêu thức ), trường hợp phần mềm lập hóa đơn của các Công ty không thực hiện được thì gạch chéo bằng bút mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ.

.. ...
Liên kết mạng xã hội
 
Thông báo
 
Thông tin liên hệ
 
Thống kê truy cập
Đang xem: 10
Trong ngày: 45
Tổng truy cập: 398.233
 
Dịch vụ khác