Hỗ trợ sửa lỗi nhanh

..

B1: Tìm thư mục phần mềm thường ở ổ D:\PhanMemInHoaDon.COM

B2: Trong thư mục PhanMemInHoaDon.COM Tìm đến thư mục Config

D:\PhanMemInHoaDon.COM\config

B3: Tìm file infoDB.txt và click đôi để mở file, sau đó xóa nội dung trong file thay thế bằng đoạn:

kUkVUXRYmL+7lKBMLMdvZ3+MbUgSE6gDl1AenxpiLQw=;+deFj9yY2Old4/LFgZHwP07vVXfSs46j;KaewmTka/+EhFu+JW70ZoA==;b3AICNHIGmGXUB6fGmItDA==

Lưu lại, là chạy phần mềm là được

* Nếu mở lại phần mềm báo nhập tên công ty hay bất thường, làm lại bước 3 và thay thế nội dung

gCNlxsVWA0D5nUwlZntyHDLRynMZYR6z;0oj4vCYGy7vhxpn0/nTIpiEW74lbvRmg;0oj4vCYGy7vhxpn0/nTIpjlIyb61Ptyo;sFxSJWAkuU6XUB6fGmItDA==

 


Liên kết mạng xã hội
 
Thông báo
 
Thông tin liên hệ
 
Thống kê truy cập
Đang xem: 12
Trong ngày: 276
Tổng truy cập: 84.989
 
Dịch vụ khác