Phần mềm chạy bản quyền theo ổ cứng

..

Một số quy định về bản quyền với mã ổ cứng:

1. Mã ổ cứng là một dãy số, nó là duy nhất, Ví dụ: WD-283878473

     Dãy số này duy nhất so với trên toàn thế giới, không có trường hợp mã ổ cứng trùng nhau.

2. Key bản quyền cấp cho phần mềm căn cứ vào mã ổ cứng.

    * Nếu Key phần mềm từ máy này chép sang máy khác sẽ không chạy được (khác ổ cứng)

3. Nếu một máy tính có 2 ổ cứng, mã ổ cứng sẽ được lấy căn cứ trên ổ cứng chính (do cấu hình trong hệ thống)

   Co dù phần mềm nằm ở ổ cứng nào, thì Key bản quyền cũng căn cứ ổ cứng chính.

 

Một số trường hợp mất bản quyền

 + KH lúc mua phần mềm có ổ cứng A , cài phần mềm và cấp bản quyền cấp cho máy tính A

     Sau một thời gian mua ổ cứng mới B, về gắn thêm vào máy tính

      - Nếu cho ổ A làm ổ cứng chỉnh của máy tính: thì bản quyền không thay đổi -> chạy được phần mềm

      - Nếu cho ổ B làm ổ cứng chính của máy tính: thì bản quyền sẽ thay đổi -> không chạy được phần mềm

    

Liên kết mạng xã hội
 
Thông báo
 
Thông tin liên hệ
 
Thống kê truy cập
Đang xem: 4
Trong ngày: 256
Tổng truy cập: 84.969
 
Dịch vụ khác