Sửa lỗi in thành tiền ra số 0

..

Hệ thống (Trên cùng) -> Cấu hình chung -> Mẫu hóa đơn
-> Không tin cột SL,DG,TT khi: ...............................
Nhập vào là [SoLuong]=0 AND [DonGia]=0

Liên kết mạng xã hội
 
Thông báo
 
Thông tin liên hệ
 
Thống kê truy cập
Đang xem: 0
Trong ngày: 2
Tổng truy cập: 84.992
 
Dịch vụ khác