Cấu hình nhập liệu tạo phiếu bán hàng

+ Vào : Menu Bán Hàng -> Cấu hình -> Tìm dòng : Lưới ghi chú thêm

* Ví dụ muốn xuất hiện thêm 2 dòng nhập
Ngày xuất kho và phương tiện vận chuyên ta nhập như sau:
Ngày xuất kho;phương tiện vận chuyển
Cách để hiển thị ra ngoài phiếu thêm ô lable với tên  _GhiChu_x   , x là vị trí từ 1->9
** Nâng cao 1:
+ Muốn ô phương tiện vận chuyện mặc định: Xe oto thì --> phương tiện vận|Xe oto
+ Muốn Ngày xuất kho mặc định ngày hiện hành -> Ngày xuất kho|{date:dd/MM/yyy}
+ Muốn Ngày xuất kho mặc định giờ hiện hành -> Ngày xuất kho|{date:HH/mm}
+ Hiện thị ô chọn (combobox) thì->        phương tiện vận|Xe A/&/Xe B
+ Hiện thị ô chọn mà không cho sửa lại chỉ chọn thì -->  phương tiện vận|!Xe A/&/Xe B
+ Hiện thị ô chọn mà mặc định một giá tị -->  phương tiện vận|Xe A/&/Xe B|Xe B

  ** Nâng cao 2:
+ Hiện thị ô phương tiện vận chuyển chọn từ (combobox) lấy từ danh mục dữ liệu tự tạo , thì trước tiên vào Hệ thống -> Dữ liệu tự tạo --> Click dấu [....] (trên cùng) -->  Nhập Tên nhóm: PhuongTien , Mô tả: Phương tiện   --> Lưu
    -> Chọn lại nút đổ xuống bên [....] . chọn PhuongTien -> Nhập danh sách nội dung theo thứ tự....
  


 

.. ...
Liên kết mạng xã hội
 
Thông báo
 
Thông tin liên hệ
 
Thống kê truy cập
Đang xem: 18
Trong ngày: 69
Tổng truy cập: 421.099
 
Dịch vụ khác