Cấu hình số thập phân, số lẻ để nhập số lượng

Sau khi click tạo phiếu, phía dưới có nút "Số thập phân"

Quý khách nhập ở dòng có ô SỐ LƯỢNG là

Ví dụ:
Nếu muốn sl la 1,552 thì nhập số 3
Nếu muốn sl la 1,55 thì nhập số 2
Nếu muốn sl la 1,5 thì nhập số 1


 

.. ...
Liên kết mạng xã hội
 
Thông báo
 
Thông tin liên hệ
 
Thống kê truy cập
Đang xem: 6
Trong ngày: 30
Tổng truy cập: 398.218
 
Dịch vụ khác