Thêm mới, sửa và xóa thông tin khách hàng

1. Chuyển đến menu [Quản lý hóa đơn]

 

2. Cách thêm thông khách tin khách hàng mới
3. Cách sửa thông khách tin khách hàng

4. Cách xóa thông tin khách hàng

+ Xóa hết thông tin khách hàng

 

.. ...
Liên kết mạng xã hội
 
Thông báo
 
Thông tin liên hệ
 
Thống kê truy cập
Đang xem: 15
Trong ngày: 54
Tổng truy cập: 421.084
 
Dịch vụ khác