Nạp hàng hóa vào phần mềm từ file excel

Nếu quý khách đã có danh sách hàng hóa từ file excel, để khỏi phải nhập thủ công lại vào phần mềm, hãy làm theo các bước sau:

Quý khách có thể chọn 1 trong 2 cách

Cách 1: Nạp vào từ bộ nhớ file excel
Chức năng nhập hàng hóa
- Chuẩn bị file excel
Chú ý: thứ tự cột file excel phải giống với thứ tự cột trong danh mục hàng hóa của phần mềm.
 

Bôi chọn hàng hóa từ file excel (chú ý: chỉ bôi vùng nội dung, không bôi vùng tiêu đề, như hình trên)
Sau đó click chuột phải -> Chọn Copy --> Quay lại phần mềm in hóa đơn và mở chức năng danh mục hàng hóa -->
Tại Nạp từ bộ nhớ file Excel --> Chọn nút "Tất cả cột"
Nhớ lưu sau khi đã nạp vào.
 
Cách 2. Nạp vào từ file excel
Bước 1: Xuất file mẫu từ phần mềm

Vào danh mục hàng hóa và click nút [Xuất Excel]

 
Lưu file đến vị trí bất kỳ
 

Bước 2: Copy dữ liệu hàng hóa đã có vào file mẫu
Nếu file mẫu có dữ liệu quý khách hãy xóa để lại dòng tiêu đề như hình dưới
 
Sau đó copy dữ liệu từ file đã có qua file mẫu
 
Hay có thể đổi tên 
 
 
Lưu fiel Excel lại
Bước 3: Nạp file excel vào phần mềm
.. ...
Liên kết mạng xã hội
 
Thông báo
 
Thông tin liên hệ
 
Thống kê truy cập
Đang xem: 8
Trong ngày: 27
Tổng truy cập: 421.057
 
Dịch vụ khác