Xử lý đơn giá trước thuế cho đơn giá

Ví dụ:

Đơn giá đã có thuế thuế của mặc hàng A là: 17.000
Khi bán hàng ta cần tính đơn giá chưa có thuế thuế, ví dụ thuế suất là 10%
Vậy Đơn giá chưa thuế là: 17.000 / 1,1  =  15.454,55 đ

Nếu ta nhập trong phần mềm đơn giá của hàng hóa A: 15.454 đ thì khi bán hàng có thông tin hóa đơn là:
      ĐG                SL          Thành tiền
     15.454              10          154.540
     Tiền thuế:                         15.454
     Tổng cộng:                     169.994 

 Ta thấy vấn đề là giá đã có thuế là 17.000 đ , khách hàng mua SL là 10 thì tổng tiền phải là 170.000 đ
Nhưng tổng tiền phần mềm lại là 169.994 đ

 Nguyên nhân: có số lẻ khi ta tính đơn giá chưa thuế, ta đã không nhập phần số lẻ vào, nhưng nếu có nhập thì rất nhiều số lẽ phía sau, ví dụ  15.454,5454545 .....  ta không thể nào nhập được.

Để giải quyết vấn đề này: ta nhập công thức ngay trên phần mềm để phần mềm tạo số lẻ tối đa.
Có nhiều cách xử lý:
Cách 1: 
Ví dụ: đơn giá sau thuế như trên phần mềm, ta cick vào "Tính lại đơn giá"
Nếu thuế suất là 10% ta nhập hệ số là 1,1
Sau khi Đồng ý thì đơn giá sẽ được tính lại, nếu ta click vào nút đổ xuống ngay đơn giá thì sẽ thấy dãy số lẻ phía sau:


  Hay ta ta có thể click vào từng đơn giá mặc hàng và tính bằng bàn phím (như hình phía trên)

 

.. ...
Liên kết mạng xã hội
 
Thông báo
 
Thông tin liên hệ
 
Thống kê truy cập
Đang xem: 15
Trong ngày: 59
Tổng truy cập: 421.089
 
Dịch vụ khác