Xuất hóa đơn ra file pdf, Excel và file hình

Trong trường hợp quý khách cần gởi dữ liệu hóa đơn sang file pdf, excel/file hình
Để gởi cho khách hàng xem trước khi in, ta dùng chức năng kết xuất file để gởi qua internet ...
Mở chức năng xem hóa đơn:
File xuất ra sẽ, sẽ có dạng (ví dụ PDF..)
 
 
Nếu ta xem ở một phần mềm xem file PDF sẽ thấy:
 
.. ...
Liên kết mạng xã hội
 
Thông báo
 
Thông tin liên hệ
 
Thống kê truy cập
Đang xem: 20
Trong ngày: 73
Tổng truy cập: 421.103
 
Dịch vụ khác