Cấu hình lệnh thống kê

Cột nhóm:Thang,Nam
Cột tính:ThanhTien
Định dạng lưới:Thang;title:Tháng;group:0;postion:1;width:90|Nam;title:Năm;postion:2;width:90|ThanhTien;title:Thành tiền;postion:3;width:190;;type:so;format:n0
    Cú pháp:Tiêu đề;title:x;positon:x;width:x;type:so/chu/ngay;format:n0;formatfooter:x;group:0/1/2;formatgroup:x,sort:a/d
Nguồn dữ liệu:
    [TatCa] -> lấy tất cả file
    {nam}_{thang}_{ngay}  -> trả về ngày hiện hành, 2018_08_02
    {nam}_{thang}_*   -> Lấy tất cả các file trong tháng của năm
    {nam}_{thang}_{ngay}  -> trả về ngày hiện hành, 2018_08_02
    {nam}_{thang}_01;{nam}_{thang}_02;{nam}_{thang}_03  -> lấy 3 ngày
File lưu báo cáo:BC_{nam}_{thang}_{ngay}
    Để nếu xuất báo cáo tự động

.. ...
Liên kết mạng xã hội
 
Thông báo
 
Thông tin liên hệ
 
Thống kê truy cập
Đang xem: 16
Trong ngày: 124
Tổng truy cập: 421.154
 
Dịch vụ khác