Cách tính tiền phòng cho karaoke

..

Cách nhập Giá tính giờ
 * Nếu giá phòng chỉ sử dụng 1 giá thì chỉ cần nhập [Giá 1]
 * Nếu phòng có 2 giá theo giờ thì cách nhập như sau:
 -- Nếu từ 4 giờ sáng -> 18 giờ là 100.000
 -- Ngoài giờ này thì tính giá là 150.000
 --> Nhập như sau:
 --       Giá 1: 100.000
 --       Giá 2: 150.000
 --       Điều kiện giờ là 4:00 18:00

Cột [Hình ảnh]
    * Kiểu 1:là hình ảnh mủi tên chỉ lên
    * Kiểu 2:là hình ảnh micro
    * Kiểu 3:là hình ảnh ngôi nhà

Liên kết mạng xã hội
 
Thông báo
 
Thông tin liên hệ
 
Thống kê truy cập
Đang xem: 6
Trong ngày: 113
Tổng truy cập: 503.047
 
Dịch vụ khác