Thiết kế lại mẫu phiếu với phần mềm quản lý cafe, karaoke

..

+Đưa vào ô thẻ p_xxxx   , trường tag để tên trường , trường text để {0}
     Tag =  #NgayGioHienHanh  , để lấy ngày tháng lúc in.

+ Thêm ô vào report đặt tên _o_SUM_BHCT_xxx với xxx là tên trường

Liên kết mạng xã hội
 
Thông báo
 
Thông tin liên hệ
 
Thống kê truy cập
Đang xem: 4
Trong ngày: 89
Tổng truy cập: 503.023
 
Dịch vụ khác