báo giá theo tháng phần mềm bán hàng

Quý khách có thể chọn thuê bao theo tháng với bảng giá như sau

Gói A
50.000(vnđ)/Tháng

 • Phân quyền người dùng
 • Dự phòng dữ liệu
 • Quản lý danh mục: Hàng hóa,Khách hàng
 • Quản lý doanh thu theo phiếu
 • Thống kê bán hàng
 • Báo cáo lãi lỗ bán hàng

Gói B
90.000(vnđ)/Tháng

 • Phân quyền người dùng
 • Dự phòng dữ liệu
 • Quản lý danh mục: Hàng hóa,Khách hàng
 • Quản lý doanh thu theo phiếu
 • Thống kê bán hàng
 • Báo cáo lãi lỗ bán hàng

Gói C
130.000(vnđ)/Tháng

 • Phân quyền người dùng
 • Dự phòng dữ liệu
 • Quản lý danh mục: Hàng hóa,Khách hàng
 • Quản lý doanh thu theo phiếu
 • Thống kê bán hàng
 • Quản lý kho
 • Báo cáo lãi lỗ bán hàng
 • Quản lý thu chi, ngân hàng
 • Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Quản lý công nợ

GOLD
190.000(vnđ)/Tháng

 • Phân quyền người dùng
 • Dự phòng dữ liệu
 • Quản lý danh mục: Hàng hóa,Khách hàng
 • Quản lý doanh thu theo phiếu
 • Thống kê bán hàng
 • Quản lý kho
 • Báo cáo lãi lỗ bán hàng
 • Quản lý thu chi, ngân hàng
 • Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Quản lý công nợ

.. ...
Liên kết mạng xã hội
 
Thông báo
 
Thông tin liên hệ
 
Thống kê truy cập
Đang xem: 23
Trong ngày: 82
Tổng truy cập: 421.112
 
Dịch vụ khác