Định dạng giao diện lưới phần mềm bán hàng

Cell:style:dam;size:16;name:tohama
Row:style:dam;size:16;name:tohama
Header:style:dam;size:16;name:tohama
Footer:style:dam;size:16;name:tohama
GroupFooter:style:dam;size:16;name:tohama
Condition:w1/-/w2
  Ví dụ:  Condition:[SoLuong]>0 /-/ [Ton]<0
Condition_Style:   st1/-/st2
  Ví dụ:  Condition_Style:obj:[row];style:dam;size:16;color:red;bgrcolor:blue
  Ví dụ:  Condition_Style:obj:col_Name;style:dam;size:16;color:bgrcolor;bgrc:red
Ví dụ dùng song song:
Condition:[CanhBaoKhiTonNhoHon]>[Ton]
Condition_Style:obj:col_Ton;bgrcolor:blue;color:Beige
 

.. ...
Liên kết mạng xã hội
 
Thông báo
 
Thông tin liên hệ
 
Thống kê truy cập
Đang xem: 20
Trong ngày: 121
Tổng truy cập: 421.151
 
Dịch vụ khác