Lệnh cấu hình số thập phân, số lẻ trong phần mềm

Lệnh cấu hình số thập phân, số lẻ trong phần mềm
********************
Lệnh:
*   {0:n0}  , 200000 -> kq: 200.000
*   {0: #,##0.0;(#,##0.0))    -> ; () là để để nếu là số âm hiển thị dấu ()
*  {0:G} để hiện theo số lẻ tương ứng
   Ví dụ: 3,40 -> 3,4
              4,00 -> 4
* {0:#,##0.###}  
  Ví dụ:  20000,120 --> 20.000,12
 

.. ...
Liên kết mạng xã hội
 
Thông báo
 
Thông tin liên hệ
 
Thống kê truy cập
Đang xem: 1
Trong ngày: 72
Tổng truy cập: 398.260
 
Dịch vụ khác